Zasoby ECPC

 Zaangażowanie ECPC w działania na rzecz immunoterapii nowotworowej i immuno-onkologii:

Informacje dla pacjentów:

Poniżej znajdują się graficzne wersje on-line, które mogą być użyte do druku ulotek w różnych wersjach językowych.

Bulgarian on-line

Bulgarian artwork

Croatian on-line

Croatian artwork

Czech on-line

Czech artwork

Danish on-line

Danish artwork

Dutch on-line

Dutch artwork

English on-line

English artwork

Estonian on-line

Estonian artwork

French on-line

French artwork

Greek on-line

Greek artwork

Hungarian on-line

Hungarian artwork

Italian on-line

Italian artwork 

Latvian on-line

Latvian artwork 

Lithuanian on-line

Lithuanian artwork 

Polish on-line

Polish artwork 

Portuguese on-line

Portuguese artwork

Romanian on-line

Romanian artwork 

Slovenian on-line

Slovenian artwork 

Spanish on-line

Spanish artwork 

Swedish on-line

Swedish artwork

Turkish on-line

Turkish artwork

 

Źródła zewnętrzne