ECPC z przyjemnością przedstawia Trials4Me, aplikację internetową utworzoną przez LillyCOI.

Aplikacja Trials4Me wyświetla badania kliniczne i odpowiednie lokalizacje na mapie na podstawie kryteriów użytkownika i określenia lokalizacji geograficznej, a także oferuje różne opcje filtrowania.

Na mapie wyszukiwania wyników można wybrać konkretną lokalizację i wyszukać żądane badanie kliniczne, aby wyświetlić je w oknie inspektora badania i zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, jasno określoną lokalizacją i kryteriami włączenia/wykluczenia. Można także skorzystać z linku do strony badania w witrynie clinicaltrials.gov, aby uzyskać dalsze informacje. Firma Lilly zwróciła się do ECPC z prośbą o przetestowanie tej nowej usługi.

Jesteśmy głęboko przekonani, że możliwości rozwiązań internetowych pomogą znaleźć najlepsze badania kliniczne. Wierzymy, że ten silnik wyszukiwania pozwoli znaleźć więcej możliwości.

Jednak ECPC nie odpowiada za zawartość aplikacji internetowej. ECPC zdecydowanie zachęca do skonsultowania ewentualnych znalezionych informacji z onkologiem.