Austria

Informacje pobrane z bazy danych nadzoru nad rynkiem medycznym AGES (w języku niemieckim: https://aspregister.basg.gv.atiaspregister/ faces/aspregister.jspx). Baza danych zawiera jedynie informacje na temat dostępności leku w kraju, ale nie na temat systemów refundacji konkretnych recept.

Substancja aktywna Wskazania Dostępność i refundacja Komentarze
Bewacyzumab Nowotwory sutka, niedrobnokomórkowy rak płuca, rak nerkowokomórkowy, nowotwory jelita grubego, nowotwory jajnika Dostępne, brak informacji o wskazaniach lub refundacji
Blinatumomab Białaczka limfoblastyczna z komórek prekursorowych – chłoniak Dostępne, brak informacji o wskazaniach lub refundacji
Brentuksymab vedotin Chłoniak Hodgkina, chłoniak nieziarniczy Dostępne, brak informacji o wskazaniach lub refundacji
Daratumumab Szpiczak mnogi Dostępne, brak informacji o wskazaniach lub refundacji
Elotuzumab Szpiczak mnogi Dostępne, brak informacji o wskazaniach lub refundacji
Inotuzumab ozogamycyny Ostra białaczka limfoblastyczna (zalecany, jeszcze niezatwierdzony) Niedostępny (jeszcze)
Ipilimumab Czerniak Dostępne, brak informacji o wskazaniach lub refundacji
Niwolumab Rak, niedrobnokomórkowy rak płuca, rak nerkowokomórkowy, chłoniak Hodgkina, czerniak, rak pęcherza moczowego (zalecany, jeszcze niezatwierdzony) Dostępne, brak informacji o wskazaniach lub refundacji
Obinutuzumab Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne, brak informacji o wskazaniach lub refundacji
Ofatumumab Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Dostępne, brak informacji o wskazaniach lub refundacji
Olaratumab Mięsak Dostępne, brak informacji o wskazaniach lub refundacji
Pembrolizumab Rak płuca, niedrobnokomórkowy, chłoniak Hodgkina, czerniak Dostępne, brak informacji o wskazaniach lub refundacji
Rytuksymab (oryginalny, jeden biopodobny, niedługo kolejne dwa biopodobne do najnowszych wskazań). Białaczka, limfocytowa, przewlekła, typu B Chłoniak nieziarniczy Dostępne, brak informacji o wskazaniach lub refundacji
Talimogen laherparepwek (t-vec) Czerniak Dostępne, brak informacji o wskazaniach lub refundacji

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI1: Niniejsza witryna internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie nadaje żadnych praw. Informacje zamieszczone w tej witrynie internetowej zostały uzyskane z ogólnie dostępnych źródeł i zebrane przez Europejską Koalicję Pacjentów Onkologicznych. Szczególne ograniczenia, brak informacji na temat dostępności i/lub refundacji mogą występować nawet w przypadku niektórych wskazań lub dawek i mogą się różnić w zależności od kraju. Leki mogą być również stosowane we wskazaniach innych niż oficjalnie zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków i mogą być również przepisywane poza wskazaniami rejestracyjnymi, w zależności od wskazówek lekarza lub praktyki szpitalnej. Ostateczne kwoty i warunki refundacji mogą zależeć od stosownych systemów ubezpieczeniowych lub praktyk szpitalnych. Osoby, u których rozpoznano raka, powinny zawsze konsultować się z lekarzem prowadzącym i dostawcą świadczeń zdrowotnych, aby potwierdzić szczególne warunki mające zastosowanie w danej sytuacji.