Europejska Agencja Leków

W Unii Europejskiej wszystkie leki stosowane do leczenia nowotworów muszą zostać zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków. Jednakże, dostępność i cena każdego takiego leku mogą różnić się w poszczególnych krajach.

Terapie onkologiczne zatwierdzone w Europie

Klikając w poniższe linki, opuścisz naszą witrynę internetową i zostaniesz przekierowany na stronę Europejskiej Agencji Leków. Poszukaj swojego rodzaju nowotworu (jeśli nie znasz dokładnego terminu, skonsultuj się z lekarzem), aby dowiedzieć się, które leki są dopuszczone przez Europejską Agencję Leków. Aby dowiedzieć się, czy dany lek jest refundowany w Twoim kraju, odwiedź stronę internetową Europejskiej Agencji Leków. Wydrukuj potrzebne informacje i skonsultuj się z lekarzem.

Adrenal cortex neoplasms (adrenal cortex cancer)

Breast neoplasms (breast cancer)

Carcinoma, basal cell

Carcinoma, non-small-cell lung

Carcinoma, small cell lung

Carcinoma, renal cell

Carcinoma, hepatocellular

Cervical neoplasms (cervical cancer)

Colonic neoplasms (colon cancer)

Colorectal neoplasms (colorectal cancer)

Hodgkin disease

Gastric adenocarcinoma

Gastrointestinal stromal tumours

Leukemia

Leukemia, lymphocytic, chronic, B-Cell

Leukemia, myeloid

Meningeal neoplasms

Melanoma

Mesothelioma

Multiple myeloma

Ovarian neoplasms (ovarian cancer)

Pancreatic neoplasms (pancreatic cancer)

Parathyroid neoplasms

Prostatic neoplasms (prostate cancer)

Stomach neoplasms (stomach cancer)

Sarcoma, renal-cell sarcoma (renal-cell carcinoma)

Sarcoma, Kaposi's (Kaposi sarcoma)

Thyroid neoplasms (thyroid cancer)