Βιβλιοθήκη ECPC

Η δέσμευση πολιτικής της ECPC για την ανοσοθεραπεία του καρκίνου και την ανοσο-ογκολογία:

 

Πληροφορίες για τους ασθενείς

 

 

Βρείτε παρακάτω τις ηλεκτρονικές γραφικές εκδόσεις, καθώς και την καλλιτεχνική επιμέλεια που είναι να χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση των διαφορετικών γλωσσικών εκδόσεων του φυλλαδίου.

Έχουμε συνεργαστεί με διάφορους οργανισμούς καρκινοπαθών σε κάθε κράτος μέλος όπως μπορείτε να συνειδητοποιήσετε ελέγχοντας τα εθνικά λογότυπα στο εξώφυλλο.

 

Βουλγαρικό on-line

Βουλγαρική καλλιτεχνική επιμέλεια

Κροατικό on-line

Κροατική καλλιτεχνική επιμέλεια

Τσεχικό on-line

Τσεχική καλλιτεχνική επιμέλεια

Δανέζικο on-line

Δανέζικη καλλιτεχνική επιμέλεια

Ολλανδικό on-line

Ολλανδική καλλιτεχνική επιμέλεια 

Ολλανδική καλλιτεχνική επιμέλεια

Αγγλική καλλιτεχνική επιμέλεια

Εσθονικό on-line

Εσθονική καλλιτεχνική επιμέλεια

Γαλλικό on-line

Γαλλική καλλιτεχνική επιμέλεια

Ελληνικό on-line

Ελληνική καλλιτεχνική επιμέλεια

Ουγγρικό on-line

Ουγγρική καλλιτεχνική επιμέλεια

Ιταλικό on-line

Ιταλική καλλιτεχνική επιμέλεια 

Λετονικό on-line

Λετονική καλλιτεχνική επιμέλεια

Λιθουανικό on-line

Λιθουανικήκαλλιτεχνική επιμέλεια 

Πολωνικόon-line

Πολωνική καλλιτεχνική επιμέλεια

Πορτογαλικό on-line

Πορτογαλική καλλιτεχνική επιμέλεια

Ρουμανικό on-line

Ρουμανική καλλιτεχνική επιμέλεια

Σλοβένικο on-line

Σλοβένικη καλλιτεχνική επιμέλεια

Ισπανικό on-line

Ισπανική καλλιτεχνική επιμέλεια 

Σουηδικό on-line

Σουηδική καλλιτεχνική επιμέλεια

Τουρκικό on-line

Τουρκική καλλιτεχνική επιμέλεια

 

Ενημερωτικό υλικό τρίτων: