Βιβλιοθήκη ECPC

Η δέσμευση πολιτικής της ECPC για την ανοσοθεραπεία του καρκίνου και την ανοσο-ογκολογία 

Πληροφορίες για τους ασθενείς

Please find below the on-line graphic versions as well as the artwork to be used for printing out the different language versions of the leaflet.

We have collaborated with different cancer patient organisations in each member state as you can realise by checking the national logos on the cover.

Bulgarian on-line

Bulgarian artwork

Croatian on-line

Croatian artwork

Czech on-line

Czech artwork

Danish on-line

Danish artwork

Dutch on-line

Dutch artwork

English on-line

English artwork

Estonian on-line

Estonian artwork

French on-line

French artwork

Greek on-line

Greek artwork

Hungarian on-line

Hungarian artwork

Italian on-line

Italian artwork 

Latvian on-line

Latvian artwork 

Lithuanian on-line

Lithuanian artwork 

Polish on-line

Polish artwork 

Portuguese on-line

Portuguese artwork

Romanian on-line

Romanian artwork 

Slovenian on-line

Slovenian artwork 

Spanish on-line

Spanish artwork 

Swedish on-line

Swedish artwork

Turkish on-line

Turkish artwork

 

Ενημερωτικό υλικό τρίτων