Αυστρία

Πληροφορίες που ανακτήθηκαν από τη βάση δεδομένων Εποπτεία Φαρμακευτικής Αγοράς AGES (στη Γερμανία: https://aspregister.basg.gv.at/aspregister/faces/aspregister.jspx). Η βάση δεδομένων παρέχει μόνο πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα του φαρμάκου στη χώρα, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα αποζημίωσης για συγκεκριμένες συνταγές.

Δραστική ουσία Ένδειξη Διαθεσιμότητα και αποζημίωση Σχόλια
Μπεβασιζουμάμπη Νεοπλάσματα του μαστού, Καρκίνωμα, μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα, νεφροκυτταρικά ορθοκολικά νεοπλάσματα, νεοπλάσματα των ωοθηκών Διαθέσιμο, καμία πληροφορία για ενδείξεις ή αποζημίωση
Μπλινατουμομάμπη Λεμφοβλαστική λευχαιμία πρόδρομων κυττάρων-λέμφωμα Διαθέσιμο, καμία πληροφορία για ενδείξεις ή αποζημίωση
Μπρεντουξιμάμπη βεδοτίνη Νόσος του Hodgkin Λέμφωμα, μη-Hodgkin Διαθέσιμο, καμία πληροφορία για ενδείξεις ή αποζημίωση
Δαρατουμουμάμπη Πολλαπλό μυέλωμα Διαθέσιμο, καμία πληροφορία για ενδείξεις ή αποζημίωση
Ελοτουζουμάμπη Πολλαπλό μυέλωμα Διαθέσιμο, καμία πληροφορία για ενδείξεις ή αποζημίωση
Ινοτουζουμάμπη Οζογαμικίνη Λευχαιμία, λεμφοκυτταρική, χρόνια, λέμφωμα B-κυττάρων, μη Hodgkin Δεν διατίθεται (ακόμα)
Ιπιλιμουμάμπη Μελάνωμα Διαθέσιμο, καμία πληροφορία για ενδείξεις ή αποζημίωση
Νιβολουμάμπη Καρκίνωμα, μη-μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα, νεφροκυτταρικό, Νόσος του Hodgkin, μελάνωμα, ουροθηλιακό καρκίνωμα (συνιστάται, αλλά δεν έχει λάβει ακόμα έγκριση) Διαθέσιμο, καμία πληροφορία για ενδείξεις ή αποζημίωση
Ομπινουτουζουμάμπη Λευχαιμία, λεμφοκυτταρική, χρόνια, B-κύτταρα Διαθέσιμο, καμία πληροφορία για ενδείξεις ή αποζημίωση
Οφατουμουμάμπη Λευχαιμία, λεμφοκυτταρική, χρόνια, B-κύτταρα Διαθέσιμο, καμία πληροφορία για ενδείξεις ή αποζημίωση
Ολαρατουμάμπη Σάρκωμα Διαθέσιμο, καμία πληροφορία για ενδείξεις ή αποζημίωση
Πεμπρολιζουμάμπη Καρκίνωμα, μη-μικροκυτταρικό, των πνευμόνων, νόσος του Hodgkin, μελάνωμα Διαθέσιμο, καμία πληροφορία για ενδείξεις ή αποζημίωση
Ριτουξιμάμπη Λευχαιμία, λεμφοκυτταρική, χρόνια, λέμφωμα B-κυττάρων, μη Hodgkin Διαθέσιμο, καμία πληροφορία για ενδείξεις ή αποζημίωση
Talimogene laherparepvec (t-vec) Μελάνωμα Διαθέσιμο, καμία πληροφορία για ενδείξεις ή αποζημίωση

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 1: Ο παρόν ιστότοπος προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν γεννά τυχόν δικαιώματα. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο έχουν ληφθεί από δημόσια διαθέσιμες πηγές και συλλέγονται από τον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Καρκινοπαθών (ECPC). Συγκεκριμένοι περιορισμοί, έλλειψη πληροφοριών για τη διαθεσιμότητα ή/και αποζημίωση μπορεί να υπάρχει, ακόμα και ανάλογα με τις ενδείξεις ή δόσεις, και μπορεί να ποικίλει μεταξύ διαφορετικών χωρών. Φάρμακα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται για ενδείξεις πέραν από αυτές που έχουν εγκριθεί επισήμως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και μπορεί επίσης να συνταγογραφούνται εκτός ενδείξεων, ανάλογα με τις συμβουλές του ιατρού ή τη νοσοκομειακή πρακτική. Οι οριστικές ποσότητες αποζημίωσης και οι προϋποθέσεις μπορεί επίσης να εξαρτώνται από τα ισχύοντα ασφαλιστικά προγράμματα ή τις νοσοκομειακές πρακτικές. Εάν σας έχει γίνει διάγνωση καρκίνου, πάντα να συμβουλεύεστε τον ιατρό σας και τον πάροχο υγείας για να επιβεβαιώσετε τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ισχύουν για την κατάστασή σας..