Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, όλα τα αντινεοπλασματικά φάρμακα πρέπει να εγκριθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Η διαθεσιμότητα όμως και η τιμή κάθε αντινεοπλασματικού φαρμάκου μπορεί να κυμαίνεται από χώρα σε χώρα.

Αντινεοπλασματικές θεραπείες που έχουν εγκριθεί στην Ευρώπη

Κάντε κλίκ στη μορφή καρκίνου που σας ενδιαφέρει για ένα κατάλογο συνήθων και ανοσο-ογκολογικών θεραπειών που έχουν έγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δημοσιεύει σύντομη ενημέρωση για κάθε θεραπεία σε 22 γλώσσες.

Adrenal cortex neoplasms (adrenal cortex cancer)

Breast neoplasms (breast cancer)

Carcinoma, basal cell

Carcinoma, non-small-cell lung

Carcinoma, small cell lung

Carcinoma, renal cell

Carcinoma, hepatocellular

Cervical neoplasms (cervical cancer)

Colonic neoplasms (colon cancer)

Colorectal neoplasms (colorectal cancer)

Hodgkin disease

Gastric adenocarcinoma

Gastrointestinal stromal tumours

Leukemia

Leukemia, lymphocytic, chronic, B-Cell

Leukemia, myeloid

Meningeal neoplasms

Melanoma

Mesothelioma

Multiple myeloma

Ovarian neoplasms (ovarian cancer)

Pancreatic neoplasms (pancreatic cancer)

Parathyroid neoplasms

Prostatic neoplasms (prostate cancer)

Stomach neoplasms (stomach cancer)

Sarcoma, renal-cell sarcoma (renal-cell carcinoma)

Sarcoma, Kaposi's (Kaposi sarcoma)

Thyroid neoplasms (thyroid cancer)