Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, όλα τα αντινεοπλασματικά φάρμακα πρέπει να εγκριθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Η διαθεσιμότητα όμως και η τιμή κάθε αντινεοπλασματικού φαρμάκου μπορεί να κυμαίνεται από χώρα σε χώρα.

 

Αντινεοπλασματικές θεραπείες που έχουν εγκριθεί στην Ευρώπη

Κάντε κλίκ στη μορφή καρκίνου που σας ενδιαφέρει για ένα κατάλογο συνήθων και ανοσο-ογκολογικών θεραπειών που έχουν έγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δημοσιεύει σύντομη ενημέρωση για κάθε θεραπεία σε 22 γλώσσες.

Συνδέσεις: