Η Πύλη για την Ανοσο-Ογκολογία χρηματοδοτήθηκε με μία επιχορήγηση άνευ όρων από τις εξής

  • 6 φαρμακευτικές εταιρίες, όπου όλες συνεισέφεραν με το ίδιο ποσό:
  • AstraZeneca
  • Bristol-Myers Squibb
  • Merck Sharp & Dohme
  • Merck KGaA
  • Pfizer
  • Roche
  • Το Φόρουμ για την Ανάπτυξη Αντι-νεοπλασματικών Φαρμάκων (Cancer Drug Development Forum, CDDF) ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην παροχή μίας μοναδικής πλατφόρμας για τη διευκόλυνση των επαφών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ρυθμιστικών αρχών, των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, της βιομηχανίας, των ομάδων υποστήριξης ασθενών και των υπηρεσιών αξιολόγησης τεχνολογιών, που αφορούν την υγεία, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης των φαρμάκων κατά του καρκίνου.

 

Η ECPC μοιράστηκε τα προχωρημένα προσχέδια του περιεχομένου της ΙΟΡ με τους χρηματοδότες της, ώστε να εξασφαλίσει τις απόψεις τους και να ωφεληθεί από τις γνώσεις και την εμπειρία τους.  

 

Ωστόσο, το περιεχόμενο της ΙΟΡ δεν επηρεάστηκε από τους χρηματοδότες της, καθώς η ECPC διατήρησε τον πλήρη συγγραφικό έλεγχο επί του περιεχομένου

 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Καταστατικό του ECPC και τις ιδρυτικές του πολιτικές, κάντε κλικ εδώ.